Vestlia 2022

Vestliakomitéen får mange spørsmål om når det utsatte seminaret for 2020 vil gå, og ønsker å avholde seminaret så raskt som det er mulig. Det er holdt av to mulige tider, begge i 2022:

–         26-28 januar 2022 som er onsdag-fredag

–         27-29 april 2022, også onsdag-fredag.

Vestliakomitéen håper å kunne ha fått så vidt mye klare signaler fra myndighetene i løpet av september i år at komiteen kan konkludere i begynnelsen av oktober om hvorvidt vi går for januaralternativet. Det må sjekkes også med foredragsholderne, for programmet skal i utgangspunktet være det samme som det ble invitert til i 2020, med noen nødvendige tilpasninger.

Ved utsettelsen av seminaret 2020 ble det tilbudt at alle påmeldte kunne beholde sin plass i køen. Det var da 216 påmeldte, og hotellet har kun mottatt 2 avmeldinger. Vi ønsker å unngå å runde 200 deltakere. Inntil det er mottatt 14 nye avmeldinger, vil det ikke bli åpnet for ny påmelding, men det er fortsatt mulig å bytte navn kostnadsfritt for påmeldte. Prisen blir som annonsert i 2020, bare inflasjonsjustert. 

Vi kommer trolig til å kreve at kun fullvaksinerte deltar. Hvis definisjonen på fullvaksinert endrer seg, vil vi så langt det er lovlig, holde på den definisjonen som gjaldt ved påmeldingen. Vi ønsker så vidt mulig unngå å komme i den situasjon at de som står i vaksinekø for en evt tredje dose, ikke får delta.

Hvis Vestliakomitéen konkluderer med å gå for januaralternativet, vil det i oktober bli sendt ut fra hotellet en frist for de påmeldte til aktivt å bekrefte sin bestilling, og at de er eller vil være fullvaksinert på tiden for konferansen. Hvis bekreftelsen ikke kommer i tide, faller plassen i det fri og kan åpne for nye påmeldinger. Hvis beslutningen er å gå for april, vil fristen for å bekrefte osv bli forskjøvet til over årsskiftet.